RABINDRA PATH BHABAN SHYAMBAZAR

Pallabi Dutta Bose

+91 9830815220/8442866912

8B , Bhabanath Sen Street ,Shyambazar , Kolkata - 700004,
Opposite Bagbazar Bata

RABINDRA PATH BHABAN SHYAMBAZAR

Pallabi Dutta Bose

+91 9830815220/8442866912

8B , Bhabanath Sen Street ,Shyambazar , Kolkata - 700004,
Opposite Bagbazar Bata

GLOBAL TECHNICAL INSTITUTE

Moumita Roy Chowdhury

+91 9231551285 / 033-6250-8489

17A , Haromohan Ghosh Lane ,Beleghata, Kolkata - 700085,
Surahkannya Vidayalya

GLOBAL TECHNICAL INSTITUTE

Moumita Roy Chowdhury

+91 9231551285 / 033-6250-8489

17A , Haromohan Ghosh Lane ,Beleghata, Kolkata - 700085,
Surahkannya Vidayalya

Kolkata Montessori Training Institute

Abhijit Chakraborty / Ruma Chakraborty

+91 9143282758 / 9831909109 / 033-2429-7977

B/3 , Bapujinagar,Jadavpur, Kolkata - 700032,
Sulekha more