ABASAR (PICNIC SPOT )

Somnath Pal

+91 9830242486/9874448049

Chakraipur Nilkuthi Kalitala , PS :- USTHI Near Amtala ,Amtala, Kolkata - 743513,
Near Amtala

KHELAGHAR BAGANBARI

AMAL KUMAR HALDAR /SUKANYA BASU

+91 9830239042/9836210818

1119 & 1121 MUKUNDAPUR ,SHATABDI PARK , , BLOCK-A,MUKUNDAPUR, Kolkata - 700099,
OPPOSITE TO SWASTIK MARBLE CENTRE

Ram Mandir Garden

Amar Nath Barman

+91 9830346682 / 033-2455-8026

Jagatballavpur Rathtala , Rathtala,Howrah, Kolkata - 711410,
Behind Gramin Bank

Green Valley

Rahul Shaw

+91 9674544793/9831935509

Dr , B.C Roy Road,Sonarpur, Kolkata - 700151,
Dakshin Jagaddal