KIDZEE SANTOSHPUR

JUTHIKA BHATTACHARYA

+91 9073351212/9073351251

47 , South Road , Trikon Park,Santoshpur, Kolkata - 700075,
Santoshpur Sukanta Setu

MANTRA THE BAND

Nayak Uttam

+91 8981445811

4 No , Railway Gate Durganagar Station Road,Durganagar, Kolkata - 700065,
Rabindra Nagar

AGNI PROBAL

AGNI PROBAL

+91 9647489983/9333858259

55 , Health Institute Road ,Dumdum Cantonment,Dumdum Cantonment , Kolkata - 700065,
Municipality Park

BARBECUE CATERER

Subrata Halder (Propiter)

+91 9339728986/9830735179

60/1 , West Rabindra Nagar Dumdum Cantonment ,Dumdum Cantonment, Kolkata - 700065,
Cantonment Station

CLICK ONE IT SOLUTION

Suman Khan

+91 9007584818

165 , Diamond Harbour Road,Thakurpukur, Kolkata - 700063,
Thakurpukur Bus Stand

CLICK ONE IT SOLUTION

Suman Khan

+91 9007584818

165 , Diamond Harbour Road,Thakurpukur, Kolkata - 700063,
Thakurpukur Bus Stand

CLICK ONE IT SOLUTION

Suman Khan

+91 9007584818

165 , Diamond Harbour Road,Thakurpukur, Kolkata - 700063,
Thakurpukur Bus Stand

ROYALS CATERER

Mr Prasenjit

+91 8583040631

Garui , DUMDUM Cantonment ,Dumdum, Kolkata - 700065,
Manasa Mandir

ROYALS CATERER

Mr Prasenjit

+91 8583040631

Garui , DUMDUM Cantonment ,Dumdum, Kolkata - 700065,
Manasa Mandir